Denis Viet Jacobsen og hans firma på www.solixgroup.com

Et investeringsselskab kan være lige det, der er brug for, når en virksomhed ikke helt ved, hvordan de skal gå fremad, i forhold til udvikling og fornyelse af deres image. Denis Viet Jacobsen kan være lige den hjælp, en virksomhed har brug for, når der skal laves nogle ændringer. Hos www.send-pressemeddelse.dk kan du lære mere om Solix, som Denis er administrerende direktør for. Du kan også lære mere på www.solixgroup.com.

Denis Jacobsen

Denis Viet Jacobsen leder Solix Group til at finde nye investeringsmuligheder

Denis Viet Jacobsen har i flere år ikke blot arbejdet med at udvikle, men også vækste forskellige virksomheder, i Danmark såvel som på det internationale marked. Gennem sin karriere har Denis Viet Jacobsen nået store resultater inden for virksomhedsstrategi, såvel som investering. Det har resulteret i en markant styrkelse af de forskellige virksomheders markedspositioner, og deres kapital. Igennem sin karriere traf Denis Viet Jacobsen sin samarbejdspartner Johan Cervin, og igennem forskellige projekter udviklede de et godt samarbejde. Sammen har de etableret Solix Group, som er et investeringsselskab. De skaber kapital og vækst for etablerede virksomheder, der har modet på at tænke stort og udvikle. Denis Viet Jacobsen, samt hans partner, har den fordel, at de er etableret i både Danmark og Sverige. De har dermed en god indsigt i hvad der rører sig, på det internationale marked, foruden det danske og svenske marked. Det giver Denis Viet Jacobsen mulighed, for at finde nye muligheder, på det nationale såvel som det internationale marked, så der kan skabes vækst, samt fremme en virksomhed. Denis Viet Jacobsen skabte Solix med en klar investeringsfilosofi. Det er blandt andet at tænke langsigtet, der kan skabe en stabil virksomhedsstrategi, der vil være fundamentet, der styrker enhver virksomheds markedsposition. Denis Viet Jacobsen er klar på at hjælpe med nye initiativer, der kan have forskellig karakter, og kan være med til at styrke virksomhedens markedsposition, såvel som produktprogrammer, produktionsapparater og organisation. Det er områder hvor Denis Viet Jacobsen har vist gode resultater gennem sin karriere.

Et dansk investeringsselskab med ambitioner – www.solixgroup.com

Som administrerende direktør for Solix Group, har Denis Jacobsen selvfølgelig god forståelse for, hvordan han skal investere, og desuden hvordan han skal arbejde med den nye virksomhed. Du kan sikre dig at www.solixgroup.com har alt den information, som der er brug for. Solix Group investerer i virksomheder i Danmark og Sverige, ved selskaber der har omsætning fra 500.000.000 kr., eller opefter. Da www.solixgroup.com primært investerer i Danmark og Sverige, vil de have den rette viden, om de forskellige markeder i begge lande. Det giver dem dog også mulighed, for at forstå det internationale marked meget mere. Www.solixgroup.com har en klar investeringsfilosofi, der sætter integritet, tillid og pålidelighed først. Det gør nemlig at www.solixgroup.com har basis for et godt samarbejde med ethvert nyt selskab, de investerer i. Desuden investerer www.solixgroup.com kun i brancher, som de har en fuld forståelse for. Det gør nemlig at de vil have en bedre forståelse for selskabet, og de kan dermed være mere behjælpelige, når det kommer til nye initiativer og udvikling. www.solixgroup.com har tålmodigheden, ambitionen og motivationen, til at udvikle deres gruppeselskaber til markedsleder. Det vil skabe værdi på lang sigt, for alle deres interessenter. Med deres mangeårige viden, har www.solixgroup.com den rette erfaring, der gør det muligt for dem at vide hvor og hvordan der kan udvikles i de forskellige virksomheder, så de kan styrke og øge markedspositionen. Desuden kan www.solixgroup.com også hjælpe med at give et professionelt blik på, hvor virksomhederne kan optimere og styrke udviklingspotentialer og virksomhedens konkurrenceevne. Enhver virksomhed vil få hjælp fra www.solixgroup.com til at sætte målrettede og langsigtede initiativer i gang, og i et tæt samarbejde med ledelsen, samt med stor respekt for virksomhedens grundværdier og traditioner, vil de kunne finde de bedste løsninger til udvikling af virksomheden.