Psykolog Maria Bang tilbyder behandling af sygdomsangst via metakognitiv terapi

Psykolog Maria Bang er bland de praktiserende psykologer, der tilbyder metakognitiv terapi i København. Hendes praksis er baseret på grænsen til Lyngby, hvorfra hun med udgangspunk i metakognitiv terapi, tilbyder forløb til hjælp ved en lang række udbredte psykiste udfordringer, så som blandt andet sygdomsangst i forbindelse med kræft.

Psykolog Maria Bang

Metakognitiv terapi i København

Psykolog Maria Bang har en lang uddannelsesmæssig og arbejdsmæssig erfaring indenfor psykologien. Senest har hun videreuddannet sig indenfor metakognitiv terapi, og er således blandt de psykologer der tilbyder metakognitiv terapi i København. Terapiformens virkning i anliggender så som depression, angst og stress er solidt funderet og således en anerkendt terapiform. Opsøger du metakognitiv terapi i København, kan det skyldes forskellige årsager. Kendetegnende ved terapien er dog, at du vil blive udstyret med konkrete kognitive værktøjer, som kan hjælpe dig med at håndtere svære situationer og negative tankemønstre bedre. Som en af de psykologer, der tilbyder metakognitiv terapi i København, har praktiserende psykolog Maria Bang fokus på, at tilrettelægge hvert enkelt forløb så de er tilpasset hver enkelt patients behov og indeværende livssituation. Psykolog Maria Bangs praksis er beliggende i Lynbgy i Københavnområdet, hvor hun tilbyder hjælp og samtaleterapi relateret til almene eller specifikke udfordringer. Du kan læse mere om hendes praksis og om hendes tilbud om metakognitiv terapi i København her: www.mariabang.dk.

Sygdomsangst i forbindelse med kræft

Mange oplever, når de rammes af kræft eller anden alvorlig og langvarig sygdom, angst for ikke at blive at blive rask igen. Helbreds- og sygdomsangst er angsten for at fejle noget alvorligt eller angsten for at dø af sygdom, har man tidligere været alvorligt syg, vil det ofte komme til udtryk som angsten for at blive syg igen. Det kan være sygdomsangst for kræft, blodpropper eller andre alvorlige sygdomme og dette kan føre til en hyperopmærksomhed på kroppen generelt. Enhver prikkende fornemmelse eller lille plet på huden, der ikke var der tidligere, vil kunne sætte negative tankespiraler og overdrevne bekymringer igang. Praktiserende psykolog Maria Bang, der har sin egen praksis i Lyngby i Københavnområdet, har langvarig erfaring med behandling af sygdomsangst generelt og i forbindelse med kræft og kroniske sygdomme. Med udgangspunkt i metakognitiv terapi, tilbyder hun konkrete, kognitive værktøjer, der har til hensigt at lære patienterne at styre sin angst frem for at lade sig styre af den. Oplever du sygdomsangst, kan du læse mere om psykolog Maria Bangs praksis og erfaringsgrundlag her: www.mariabang.dk.